Dải trung bình động (Moving Average Ribbon) là gì?

Dải trung bình động (Moving Average Ribbon) là gì?

Dải trung bình động (Moving Average Ribbon) là gì?

Dải trung bình động (hay dải băng trung bình động) chỉ đơn giản là một cách để vẽ một số đường trung bình động với các khoảng thời gian nhìn lại khác nhau trên biểu đồ cùng một lúc. Nhóm các đường trung bình động trông giống như một dải băng di chuyển trên biểu đồ.

dai trung binh dong moving average ribbon la gi 2899 3

Các đường trung bình động này có thể được phân tích riêng biệt hoặc thành một nhóm để xác định xu hướng và các tín hiệu thay đổi xu hướng.

Phân tích các dải trung bình động

Hiểu đơn giản, dải băng trung bình động chỉ là một tập hợp các đường trung bình động. Với các đường trung bình động đơn lẻ, bạn có thể xem hướng của đường trung bình động và liệu nó nằm trên hay dưới biểu đồ giá. Với hai đường trung bình động, bạn có thể tìm kiếm sự giao nhau của MA ngắn hạn so với MA dài hạn và ngược lại. Dải băng cho phép bạn xem xét các mối quan hệ này cho nhiều đường trung bình động cùng một lúc:

  • Nếu tất cả các đường trung bình đang di chuyển theo cùng một hướng, điều này cho thấy một xu hướng mạnh. Các đường dài hạn và ngắn hạn đều thống nhất với nhau về hướng của xu hướng. Nếu tất cả các đường trung bình động trong dải băng đều hướng lên, giá đang tăng trong mọi khung thời gian và khả năng tài sản đang trong một xu hướng tăng.

dai trung binh dong moving average ribbon la gi 2899 4

(Biểu đồ giá ACB giai đoạn 2017-2018: xuất hiện tín hiệu đường Ma ngắn hạn xếp chồng lên Ma dài hạn cho thấy tín hiệu tăng bền vững)

  • Nếu các đường ngắn hạn vượt lên trên các đường dài hạn, điều này báo hiệu một xu hướng tăng mới; xu hướng giảm được chỉ ra khi các đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới các đường trung bình dài hạn. Các nhà biểu đồ cũng có thể tìm kiếm các thanh giá vượt lên trên hoặc dưới các đường trung bình động khác nhau trong ruy-băng.

dai trung binh dong moving average ribbon la gi 2899 5

(Biểu đồ các đường MA cắt nhau cho thấy tín hiệu đảo chiều của cổ phiếu HPG)

Chiều rộng của dải băng – khoảng cách giữa các đường trung bình động trong dải băng – cũng có thể cung cấp thông tin cho các nhà giao dịch:

  • Khi tất cả các đường trung bình động chạy song song (các đường cách đều nhau theo thời gian), điều này cho thấy một xu hướng mạnh.

  • Nếu dải băng đang mở rộng (các đường trung bình động ngày càng xa nhau theo thời gian), điều này có thể đánh dấu sự kết thúc của xu hướng hiện tại.

  • Nếu dải băng đang co lại (các đường trung bình động ngày càng gần nhau hơn hoặc thậm chí cắt nhau), điều này có thể cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng mới.

Dải băng có thể được điều chỉnh bằng cách thay đổi loại đường trung bình (EMA phản ứng nhanh hơn so với các SMA tương đương) và bằng cách thay đổi khoảng thời gian trong đường trung bình động (MA có ít khoảng thời gian hơn sẽ phản ứng nhanh hơn so với những đường có nhiều chu kỳ hơn).

Tóm lại, dải đường trung bình động cho phép bạn xem nhanh những gì đang xảy ra trong cả dài hạn và ngắn hạn bằng cách tìm kiếm các xu hướng và sự giao nhau trong nhiều khoảng thời gian khác nhau. Ngoài ra, việc mở rộng và thu hẹp chiều rộng dải băng có thể cho biết sức mạnh của xu hướng và các thay đổi xu hướng có thể xảy ra. Như với tất cả các chỉ báo kỹ thuật, nhà giao dịch nên sử dụng dải trung bình động kết hợp với các chỉ báo và kỹ thuật phân tích khác.

Bài tiếp theo : Chỉ báo GMMA (Guppy Multiple Moving Average) trong phân tích kĩ thuật là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *