Darwinex Zero – Quỹ cấp vốn cho Trader có lợi nhuận ổn định trong thời gian dài

Mau 2 4

I. Thông tin quỹ

Darwinex, Darwinex Zero là gì?

Darwinex là công ty cung cấp công nghệ giúp nhà giao dịch xây dựng hồ sơ theo dõi có thể kiểm chứng được, từ hồ sơ đó nhà giao dịch có thể nhận được phân bổ vốn và được ăn chia 15% phí hiệu suất.

Darwinex được thành lập vào năm 2012, có trụ sở tại Vương quốc Anh.

Darwinex Zero (D-Zero) là một chương trình phân bổ vốn cải tiến của Darwinex, nó loại bỏ những hạn chế giúp nhà giao dịch dễ dàng tiếp cận dịch vụ của Darwinex.

Nhà giao dịch chỉ cần xây dựng hồ sơ của mình, sau đó Darwinex Zero sử dụng IA để tính điểm xếp hạng dựa trên hiệu suất và phân bổ vốn.

Nếu bạn muốn đăng ký tham gia Darwinex thì bạn cần khai báo đầy đủ nghề nghiệp, giải trình nguồn thu nhập, xác minh thông tin…nó sẽ phức tạp hơn so với Darwinex Zero.

Do đó, trong bài viết này HVT sẽ tập trung chia sẻ với bạn về cơ hội nhận vốn của Darwinex Zero.

Thông tin liên hệ

Website: https://www.darwinexzero.com/

Twitter(X): https://www.twitter.com/darwinexzero

Email: info@darwinexzero.com

Address: 20 Fitzroy Square, London, W1T 6EL, UK

Darwinex Zero có uy tín không?

Đầu tiên, bạn nên tham gia nhóm Discord này để trao đổi với ae Trader Việt Nam trước khi tham gia Darwinex Zero.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các đánh giá của Trader trên thế giới về Darwinex Zero trên YoutubeTrustpilot.

9 darwinex trustpilot ok

Trên trang Trustpilot, Darwinex Zero có 41 đánh giá với điểm số trung bình là 4.3, nội dung chi tiết các đánh giá bạn xem ở đây.

II. Quy trình cấp vốn

Quy trình cấp vốn đầy đủ của Darwinex Zero như sau:

3 quy trinh cap von darwinex chuan

Để hoàn thành bước này, bạn chỉ cần thực hiện:

– Đăng ký tài khoản và trả phí tham gia.

– Hoàn thành tổi thiểu 15 ngày giao dịch trong đó có ít nhất 25 giao dịch.

Không có yêu cầu về lợi nhuận, hệ thống của Darwinex Zero chỉ cần thông tin, được đo bằng số lượng giao dịch và ngày giao dịch để có thể tạo DARWIN.

Điều kiện tham gia:

1. Hoàn thành Stage Zero.

2. Đối với tháng đầu tiên, khoản thanh toán ban đầu là hợp lệ, nhưng đối với bất kỳ lần tham gia tiếp theo nào, bạn sẽ phải có đăng ký đang hoạt động.

3. Mối tương quan (Correlation) DARWIN từ người dùng khác phải <0.95 và > 0.5 từ cùng một người dùng.

Để nhận được phân bổ vốn bạn cần có DarwinIA SILVER tối thiểu mỗi tháng là 75 điểm.

DarwinIA Rating

Chỉ số Rating là một phép tính bao gồm 3 yếu tố đầu vào có trọng số khác nhau:

– Lợi nhuận (return) tháng hiện tại.

– Lợi nhuận tích lũy trong 6 tháng qua.

– Mức sụt giảm tối đa (tính từ đỉnh tới đáy lớn nhất – max drawdown) trong tháng hiện tại và 5 tháng trước đó.

Allocations (phân bổ vốn)

2 darwinex rate silver 240522 ok

Khoản phân bổ vốn bạn nhận được phụ thuộc vào xếp hạng đạt được, vị trí trong bảng xếp hạng vào cuối tháng.

 • Bạn cần đạt được Rating tối thiểu là 75 điểm để nhận được phân bổ vốn. Tất cả các nhà giao dịch đạt được mức điểm tối thiểu này vào cuối tháng sẽ nhận được số vốn là €30,000.
 • Đối với nhà giao dịch có xếp hạng càng cao thì nhận được mức vốn phân bổ càng lớn, mức phần bổ vốn tối đa là €375,000.

DarwinIA SILVER có thời gian phân bổ vốn là 3 tháng.

Performance fees (phí hiệu suất)

Bạn sẽ nhận được 15% phần ăn chia lợi nhuận do bạn tạo ra trên khoản vốn được phân bổ, việc phân chia lợi nhuận được thực hiện hàng quý, tức 3 tháng một lần tính từ ngày phân bổ vốn đầu tiên.

Rút tiền

Darwinex Zero chi trả phần ăn chia (phí hiệu suất) cho nhà giao dịch thông qua chuyển khoản ngân hàng.

Quá trình rút tiền rất đơn giản, khi bạn đã nhận được phân bổ vốn và tạo phí hiệu suất (performance fees), bạn có thể yêu cầu rút tiền từ thẻ Payments > Earnings:

10 darwinex rut tien ok

Lưu ý: Bạn cần thêm thông tin tài khoản ngân hàng trước đó.

Để rút tiền, trước tiên bạn phải xác minh danh tính, bạn đi tới mục Settings > Billing và kích vào “Verify indentity” hệ thống sẽ yêu cầu bạn điền thông tin:

 • Full name (họ tên):
 • ID number (số căn cước, bằng lái hoặc hộ chiếu):
 • Address (địa chỉ):
 • Country of residence (quốc gia cư trú):

Cuối cùng bạn sẽ được yêu cầu tải lên giấy tờ bạn sử dụng, mà bạn đã khai báo ở mục ID number.

11 darwinex rut tien ok

Sau khi hoàn thành bước xác minh danh tính, bạn tiến hành thêm thông tin tài khoản ngân hàng và tải bảng sao kê ngân hàng.

Yêu cầu bảng sao kê phải có:

 • Account number (số tài khoản ngân hàng)
 • Account’s holder (tên đầy đủ chủ tài khoản)

Thông tin và tài liệu được gửi, Darwinex Zero sẽ mất khoảng 24h để xử lý.

Khi xác minh thông tin và tài khoản ngân hàng hoàn tất, bạn có thể rút tiền một cách thuận tiện.

Khi bạn đang tham gia DarwinIA SILVER, bước tiếp theo bạn sẽ có quyền truy cập vào cấp độ DarwinIA GOLD – cấp độ thứ 2, nơi bạn có thể nhận được khoản phân bổ vốn cao hơn và quản lý vốn từ các nhà đầu tư.

Yêu cầu có lịch sử giao dịch trên 8 tháng và đáp ứng các điều kiện sau:

– Lợi nhuận 1 năm > 20% và tỷ lệ Return/Drawdown > 2.5.

– Lợi nhuận 2 năm > 25% và tỷ lệ Return/Drawdown > 2.5.

– Lợi nhuận 3 năm > 30% và tỷ lệ Return/Drawdown > 2.5.

– Lợi nhuận 4 năm > 35% và tỷ lệ Return/Drawdown > 2.5.

– Lợi nhuận 5 năm > 40% và tỷ lệ Return/Drawdown > 2.5.

Allocations (phân bổ vốn)

6 darwinex rate gold 240522 chuan

Khoản phân bổ vốn phụ thuộc vào vị trí xếp hạng của bạn, khoản phân bổ vốn tối thiểu là €50,000 và tối đa là €500,000.

Số lượng nhà giao dịch nhận được phân bổ và số tiền có thể thay đổi từ tháng này sang tháng tiếp theo, vì nó phụ thuộc vào số lượng người tham gia.

Thứ hạng sẽ chỉ phụ thuộc vào lợi nhuận của tháng hiện tại. Do đó, thứ hạng sẽ được sắp xếp từ nhà giao dịch (DARWIN) có lợi nhuận hàng tháng cao nhất đến nhà giao dịch có lợi nhuận thấp nhất.

Nhà giao dịch có thể bị loại khỏi cấp độ GOLD không?

Nếu nhà giao dịch không còn đáp ứng các tiêu chí ở cấp độ GOLD được mô tả như trên họ sẽ tự động quay trở lại cấp độ SILVER vào tháng tiếp theo.

Mặt khác, sau khi đáp ứng các tiêu chí bắt buộc, nhà giao dịch sẽ trở lại cấp độ GOLD vào tháng tiếp theo.

Tôi có thể tham gia đồng thời cấp độ SIVER và cấp độ GOLD?

Cấp độ SILVER và GOLD là 2 cấp độ khác nhau trong chương trình phân bổ vốn của Darwinex Zero.

Khi bạn tham gia vào cấp độ SILVER thì bạn không thể tham gia cấp độ GOLD và ngược lại.

Quản lý vốn từ nhà đầu tư (Manage capital from Investors ).

Ở cấp độ GOLD, bạn đã hoàn thành lộ trình quản lý quỹ, DARWIN của bạn sẽ được mở cho các nhà đầu tư và được xuất bản trên nền tảng Darwinex-Classic.

Kể từ thời điểm này, bạn không chỉ nhận được 15% lợi nhuận từ khoản vốn phân bổ mà bạn còn được quản lý vốn của nhà đầu tư và nhận được 15% lợi nhuận được tạo số từ số vốn này.

Đây là những cấp độ cuối cùng giúp bạn có thể xây dựng thương hiệu bản thân và nhận được số vốn phân bổ lớn hơn, đồng thời được quản lý vốn từ nhiều nhà đầu tư.

III. Những câu hỏi thường gặp

Ai có thể tham gia Darwinex Zero?

Tất cả các nhà giao dịch trên 18 tuổi đều có thể tham gia Darwinex Zero.

Tài khoản của Darwinex Zero là gì?

Các tài khoản của Darwinex Zero là tài khoản có tiền ảo và được lưu trữ trên máy chủ thực, điều này giúp mô phỏng điều kiện giao dịch như thật cho nhà giao dịch.

Chỉ số Darwin là gì?

DARWIN là chỉ số quản lý rủi ro và có thể đầu tư, chỉ số này được tạo ra bởi tín hiệu giao dịch của nhà giao dịch kết hợp với công cụ quản trị rủi ro độc lập của Darwinex Zero.

Mức phí tham gia là bao nhiêu?

Darwinex Zero tính phí hàng tháng là €38 (tài khoản giao dịch sản CFD) hoặc €43 (tài khoản giao dịch hợp đồng tương lai).

Tôi có thể sử dụng lợi nhuận ăn chia để thanh toán phí hàng tháng được không?

Có, bạn có thể làm vậy.

Sự khác nhau giữa Darwinex Zero và Darwinex là gì?

5 darwinexzero vs darwinex chuan

Nhìn chung, Darwinex Zero đã loại bỏ một số quy trình để giúp nhà giao dịch dễ dàng tham gia, tuy nhiên Darwinex Zero tính phí hàng tháng còn Darwinex thì không.

Tôi có thể có tài khoản Darwinex và Darwinex Zero không?

Bạn có thể có tài khoản hoạt động đồng thời ở Darwinex và Darwinex Zero. Nếu bạn có tài khoản hiện ở Darwinex Zero, bạn có thể sử dụng thông tin đó để đăng nhập vào Darwinex và ngược lại.

Tôi có thể đặt lại (restart) tài khoản không?

Trong trường hợp bạn muốn tài khoản về trạng thái đầu, bạn có thể thực hiện Reset tài khoản với mức phí là €38 (tài khoản giao dịch CFD) hoặc €43 (tài khoản giao dịch hợp đồng tương lai).

Bạn có thể đặt lại tài khoản bất cứ khi nào bạn muốn, bằng cách vào phần cài đặt (setting) và chọn “Restart subcription“.

7 darwinex reset tk ok

Việc đặt lại tài khoản có nghĩa là đóng hồ sơ theo dõi hiện tại của bạn và bắt đầu lại với một tài khoản giao dịch mới. Một lần nữa, bạn sẽ được yêu cầu chọn nền tảng giao dịch (MT4/MT5) và sản phẩm bạn muốn giao dịch.

Lưu ý: Nếu bạn đặt lại tài khoản của mình, bạn cần hoàn thành cấp độ 0 (calibration stage), hành động đặt lại không thể khôi phục lại.

Tôi có thể giao dịch bằng EA không?

Có, bạn có thể giao dịch bằng EA.

Tôi có thể có nhiều tài khoản giao dịch không?

Mỗi tài khoản User-Darwinex Zero, bạn chỉ đăng ký được 1 tài khoản giao dịch.

Nếu bạn muốn mở nhiều tài khoản giao dịch để thực hiện các chiến lược khác nhau, bạn cần tạo nhiều tài khoản User-Darwinex Zero khác nhau với tên người dùng và địa chỉ email khác nhau.

Tôi có thể kích hoạt lại đăng ký (subscription) sau khi bị hủy?

Có, bạn có thể kích hoạt lại đăng ký bất cứ khi nào bạn muốn.

Tôi có thể thay đổi địa chỉ email của mình không?

Có, việc sửa đổi email rất dễ dàng, để thực hiện điều này bạn cần làm các bước sau:

1. Đi tới thẻ Account > Setting

2. Tại ô email, bạn nhập email muốn mới sau đó nhấn “Save”

3. Kiểm tra hộp thư email (1 email xác minh sẽ được gửi tới) và bạn nhấn vào xác minh email để hoàn tất.

8 darwinex change email ok

Tôi có thể sử dụng nền tảng giao dịch nào?

Bạn có thể lựa chọn nền tảng MT4 hoặc MT5.

Tôi có thể giao dịch sản phẩm nào?

Bạn có thể giao dịch Tiền tệ, Hàng hóa, Chỉ số, Cổ phiếu.

1 ma giao dich darwinex 240523

Lưu ý: Không có tiền điện tử.

Phí Commission trên tài khoản của Darwinex Zero là bao nhiêu?

Phí commission trên tài khoản Darwinex Zero không cố định, bạn có thể tham khảo mức phí của một số sản phẩm giao dịch chính ở bảng dưới đây.

4 phi commission chuan bai

Mức đòn bẩy trên tài khoản là bao nhiêu?

Mức đòn bẩy cụ thể như sau:

 • Tiền tệ (Forex) là 1:30.
 • Hàng hóa (commodities) là 1:20.
 • Indices (chỉ số) là 1:20.
 • Cổ phiếu (stock) và US EFTs là 1:5.

Tôi có thể thanh toán phí bằng những cách nào?

Bạn có thể trả phí bằng 2 cách sau:

 • Thẻ Credit/Debit.
 • Paypal.

Tôi có thể hủy đăng ký không?

Có, bạn có thể hủy đăng ký bất cứ khi nào bạn muốn.

Ngoài ra, tài khoản của bạn sẽ bị hủy nếu khoản phí quá hạn thanh toán 7 ngày.

IV. Hướng dẫn đăng ký và thanh toán

Để đăng ký tham gia Darwinex Zero bạn nhấn vào đây.

Giao diện chính của website hiện lên như sau:

0 darwinex zero dang ky 1

Bạn nhấn vào “Get Started

1 darwinex zero dang ky

Tiếp đó, bạn điền email, đặt Username, chọn quốc gia Việt Nam, chọn nền tảng MT4 hoặc MT5, nhập mã giảm giá nếu có và nhấn vào “Continue to payment“.

2 darwinex zero dang ky

Sau khi thanh toán thành công, bạn sẽ nhận được thông tin tài khoản qua email bạn đăng ký, hoặc bạn có thể lấy thông tin ở trên bảng điều khiển.

3 darwinex zero dang ky chuan

Trên đây là toàn bộ thông tin quỹ Darwinex Zero để bạn tham khảo, nếu có bất cứ thắc mắc nào, bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *