Mối quan hệ giữa Margin và Leverage là gì?

Bạn sử dụng ký quỹ (margin) để tạo đòn bẩy (leverage).

 

Đòn bẩy giúp tăng “trading power” có sẵn khi sử dụng tài khoản ký quỹ.

Đòn bẩy cho phép giao dịch các vị thế LỚN hơn số tiền trong tài khoản của bạn.

Đòn bẩy được thể hiện dưới dạng tỷ lệ .

Đòn bẩy là tỷ lệ giữa số tiền bạn thực sự có và số tiền bạn có thể giao dịch.

Nó thường được thể hiện với định dạng “X:1

Ví dụ: nếu bạn muốn giao dịch 1 USD / JPY tiêu chuẩn không có ký quỹ, bạn sẽ cần 100.000 đô la trong tài khoản của mình.

Nhưng với Yêu cầu ký quỹ 1%, bạn sẽ chỉ phải gửi $ 1.000 vào tài khoản

Đòn bẩy được cung cấp cho giao dịch này sẽ là 100: 1 .

Dưới đây là ví dụ về Tỷ lệ đòn bẩy dưa trên Yêu cầu ký quỹ:

Cặp tiền tệ Margin Requirement Tỷ lệ đòn bẩy
EUR/USD 2% 50:1
GBP / USD 5% 20:1
USD/JPY 4% 25:1
EUR / AUD 3% 33:1

Đây là cách tính Đòn bẩy:

Leverage = 1 / Margin Requirement

Ví dụ: nếu Yêu cầu ký quỹ là 2%, thì đây là cách tính đòn bẩy:

50 = 1 / .02

Đòn bẩy là 50, được biểu thị theo tỷ lệ 50: 1

Dưới đây là cách tính Yêu cầu ký quỹ dựa trên Tỷ lệ đòn bẩy:

Margin Requirement = 1 / Leverage Ratio

Ví dụ: nếu Tỷ lệ đòn bẩy là 100: 1, thì đây là cách tính Yêu cầu ký quỹ.

0.01 = 1 / 100

Yêu cầu ký quỹ là 0,01 hoặc 1% .

Như bạn có thể thấy, đòn bẩy có mối quan hệ nghịch đảo với ký quỹ.

“Leverage” và “margin”  đề cập đến cùng một khái niệm, chỉ từ góc độ hơi khác nhau.

Khi trader mở vị thế, họ được yêu cầu đưa ra một phần giá trị của vị thế đó với giá trị “in good faith” (Tạm dịch: khoản ký gửi thiện chí). Trong trường hợp này, trader được cho là người sử dụng đòn bẩy .Một phần nhỏ được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm được gọi là “Margin Requirement”. Ví dụ: 2% .

Số tiền thực tế được yêu cầu đưa vào gọi là “Required Margin

Ví dụ: 2% kích thước vị thế 100.000 đô la sẽ là 2.000 đô la.

2.000 đô la là Số tiền ký quỹ bắt buộc để mở vị thế này.

Vì bạn có thể giao dịch vị thế 100.000 đô la chỉ với 2.000 đô la, tỷ lệ đòn bẩy của bạn là 50: 1 .

Leverage = 1 /Margin Requirement
50 = 1 / 0.02

Ký quỹ so với đòn bẩy

Forex Margin và Securities Margin

 

Ký quỹ ngoại hối và ký quỹ chứng khoán là hai thứ rất khác nhau. Bạn cần hiểu sự khác biệt.

Trong thế giới của chứng khoán, ký quỹ là số tiền bạn vay dưới dạng thanh toán một phần, thường lên tới 50% giá mua, để mua và sở hữu một cổ phiếu, trái phiếu hoặc ETF.

Cách làm này thường được gọi là “buying on margin”.

Vì vậy, nếu bạn giao dịch cổ phiếu bằng margin, bạn đang vay tiền từ nhà môi giới chứng khoán của mình để mua cổ phiếu. Về cơ bản, đó là một khoản vay từ các công ty môi giới.

Trong thị trường ngoại hối, ký quỹ là số tiền mà bạn phải gửi và tiếp tục với nền tảng giao dịch khi bạn mở một vị thế.

Nó KHÔNG phải là một khoản trừ trong thanh toán và bạn KHÔNG sở hữu cặp tiền tệ cơ bản.

Tiền ký quỹ có thể được xem như một khoản ký gửi thiện chí hoặc tài sản thế chấp được sử dụng để đảm bảo mỗi bên (người mua và người bán) có thể đáp ứng các nghĩa vụ trong thỏa thuận.

Không giống như ký quỹ trong giao dịch chứng khoán, ký quỹ trong giao dịch ngoại hối không phải là tiền vay .

Khi giao dịch ngoại hối, không có gì thực sự được mua hoặc bán, chỉ có thỏa thuận  (hoặc hợp đồng) mua bán được trao đổi, vì vậy không cần vay.

Thuật ngữ “margin” được sử dụng trên nhiều thị trường tài chính. Tuy nhiên, có một sự khác biệt giữa cách sử dụng ký quỹ khi giao dịch chứng khoán so với khi giao dịch ngoại hối. Hiểu sự khác biệt này là điều cần thiết trước khi bắt đầu giao dịch.