Quỹ Blue Guardian – Đánh giá chi tiết

Mau 1 6

I. Thông tin quỹ Blue Guardian

Blue Guardian là gì?

Blue Guardian là một công ty cấp vốn ở các tiểu vương quốc Ả Rập.

Công ty được thành lập vào tháng 9 năm 2021, có tên ban đầu là Blue Guardian Capital, năm 2023 quỹ lấy tên là Blue Guardian, đồng thời đổi sang địa chỉ website mới.

Các thành viên sáng lập Blue Guardian đã có kinh nghiệm về thị trường tài chính từ năm 2019.

Blue Guardian cho phép mỗi Trader được quản lý số vốn tối đa là $400,000 bằng hình thức trả phí và qua chính sách mở rộng vốn là $2,000,000.

Khi nhận được tài khoản cấp vốn của Blue Guardian, bạn sẽ được ăn chia 85% lợi nhuận do mình tạo ra.

Thông tin liên hệ

Blue Guardian có uy tín không?

Ngoài ra, bạn xem thêm các đánh giá trên Trustpilot hay những video chia sẻ của các Trader trên Youtube về Blue Guardian tại đây.

1 blue guardian trustpilot ok

Tại thời điểm viết bài, Blue Guardian có 950 đánh giá với điểm số trung bình là 4.3, nội dung chi tiết các đánh giá bạn xem ở đây.

Lấy mã giảm giá

II. Sản phẩm quỹ

Hiện tại, Blue Guardian cung cấp 4 loại tài khoản.

– Tài khoản Unlimited.

– Tài khoản Elite.

– Tài khoản Rapid.

– Tài khoản 3 Step.

Giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thông tin chi tiết của các tài khoản này.

1. Tài khoản Unlimited

Tài khoản Unlimited sẽ có 2 vòng thử thách trong giai đoạn đánh giá.

Các kích thước tài khoản Unlimited và mức phí niêm yết tương ứng bạn xem bảng sau:

3 blue guardian ulimited price

Lưu ý:

  • Phí sẽ được hoàn lại ở lần rút lợi nhuận thứ 4, điều này áp dụng cho tất cả các tài khoản của Blue Guardian.
  • Blue Guardian luôn có chương trình ưu đãi giảm phí

Quy trình cấp vốn của tài khoản Unlimited

2 blue guardian ulimited quy trinh cap von ok 1

a. Giai đoạn đánh giá

Ở giai đoạn này, bạn cần vượt qua 2 vòng thử thách với yêu cầu như sau:

Vòng 1

– Mục tiêu lợi nhuận là 8%.

– Hoàn thành 3 ngày giao dịch có lợi nhuận tối thiểu 0.5%

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 4%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 8%.

Vòng 2 

– Mục tiêu lợi nhuận là 4%.

– Hoàn thành 3 ngày giao dịch có lợi nhuận tối thiểu 0.5%

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 4%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 8%.

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận vòng 1 là $8,000 và vòng 2 là $4,000.

Hoàn thành 3 ngày giao dịch có lợi nhuận tối thiểu là $500, không cần liên tiếp.

$100,000*0.5% = $500.

Giới hạn sụt giảm ngày là $4,000 (4% số vốn ban đầu) được xác định theo Balance hoặc Equity đầu ngày, mức nào lớn hơn tính theo mức đó.

Để hiểu rõ hơn chúng ta sẽ xét một vài trường hợp.

#1.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = Equity = $100,000.

$100,000 – $4,000 = $96,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $96,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm và bị chấm dứt tài khoản.

#2.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $100,000; Equity = $102,000.

Trường hợp này bạn giữ giao dịch lời qua đêm, tại thời điểm bắt đầu một ngày giao dịch ghi nhận mức Equity = $102,000.

Do Equity > Balance, nên mức giới sụt giảm ngày được xác định dựa theo Equity đầu ngày.

$102,000 – $4,000 = $98,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $98,000.

#3.

Bắt đầu ngày giao dịch, tài khoản có Balance = $99,000; Equity = $98,000.

Trường hợp này bạn giữ giao dịch lỗ qua đêm, tại thời điểm bắt đầu một ngày giao dịch ghi nhận mức Equity = $98,000.

Do Balance > Equity, nên mức giới sụt giảm ngày được xác định dựa theo Balance đầu ngày.

$99,000 – $4,000 = $95,000.

Trong ngày, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $95,000.

Lưu ý: Giới hạn sụt giảm ngày được reset lúc 5:00 pm EST hay 5:00 sáng theo giờ Việt Nam.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $8,000 (8% số vốn ban đầu) .

$100,000 – $8,000 = $92,000.

Ở mọi thời điểm, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $92,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

Lưu ý:

– Tất cả các thông số tài khoản sẽ được hiển thị trực quan trên bảng điều khiển.

b. Giai đoạn cấp vốn

Sau khi hoàn thành giai đoạn đánh giá, bạn sẽ chuyển sang giai đoạn cấp vốn. Bạn cần xác minh KYC (tự động) và hoàn thành thỏa thuận giao dịch với Blue Guardian.

Tài khoản cấp vốn không có giới hạn thời gian, không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu và không có mục tiêu lợi nhuận.

Hai quy tắc chính bạn cần lưu ý khi quản lý tài khoản cấp vốn:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 4%

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 8%.

Bạn sẽ nhận được 85% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn của Blue Guardian.

Chính sách rút tiền

Lần rút tiền đầu tiên và các lần rút tiền sau đó, bạn có thể rút sau 14 ngày.

Khi muốn rút lợi nhuận, bạn cần đóng hết các giao dịch và gửi yêu cầu thanh toán bằng cách thao tác trên bảng điều khiển.

Blue Guardian sẽ xử lý yêu cầu của bạn trong vòng 1-2 ngày làm việc.

Phương thức rút lợi nhuận

Blue Guardian trả lợi nhuận cho Trader thông qua các hình thức sau:

– Rise (khoản lợi nhuận trên $2,000).

– Crypto (khoản lợi nhuận dưới $2,000).

Lưu ý: Bạn cần đăng ký tài khoản Rise trùng với tài khoản bạn đăng ký với quỹ Blue Guardian để không gặp vấn đề khi rút tiền.

Chính sách mở rộng vốn

Blue Guardian sẽ xem xét tài khoản cấp vốn của bạn 3 tháng một lần, để được mở rộng bạn cần tạo ra mức lợi nhuận tối thiểu 12% (trung bình 4%/tháng).

Nếu đủ điều kiện, bạn sẽ được tăng thêm 30% số vốn ban đầu.

Ví dụ:

Tài khoản cấp vốn $100,000.

Mở rộng lần 1: $100,000 + $30,000 = $130,000.

Mở rộng lần 2: $130,000 + $30,000 = $160,000.

….

Mở rộng lần n: Tối đa $2,000,000.

2. Tài khoản Elite

Cũng giống như tài khoản Unlimited, tài khoản Elite cũng có 2 vòng thử thách trong giai đoạn đánh giá, điểm khác là nó có mức giới hạn sụt giảm và mục tiêu lợi nhuận vòng 1 lớn hơn.

Mặt khác, mức đòn bẩy của tài khoản Elite chỉ là 1:50 trong khi đó tài khoản Unlimited có đòn bẩy lên tới 1:100.

Các kích thước tài khoản Elite và mức phí tương ứng bạn xem bảng sau:

5 blue guardian elite gia

Quy trình cấp vốn tài khoản Elite cũng tương tự tài khoản Unlimited

4 blue guardian elite quy trinh cap von 1 ok

a. Giai đoạn đánh giá

Yêu cầu 2 vòng thử thách như sau:

Vòng 1

– Mục tiêu lợi nhuận là 10%.

– Hoàn thành 4 ngày giao dịch có lợi nhuận tối thiểu 0.5%

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 4%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Vòng 2 

– Mục tiêu lợi nhuận là 4%.

– Hoàn thành 4 ngày giao dịch có lợi nhuận tối thiểu 0.5%

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 4%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận vòng 1 là $10,000 và vòng 2 là $4,000.

Hoàn thành 4 ngày giao dịch có lợi nhuận tối thiểu là $500 (0.5%), không cần liên tiếp.

Giới hạn sụt giảm ngày là $4,000 (4% số vốn ban đầu) cách tính tương tự như tài khoản Unlimited.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $10,000 (10% vốn ban đầu).

$100,000 – $10,000 = $90,000.

Ở mọi thời điểm, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $90,000, nếu không sẽ dẫn tới vi phạm.

b. Giai đoạn cấp vốn

Vượt qua giai đoạn đánh giá, bạn sẽ nhận được tài khoản cấp vốn Elite, 2 quy tắc chính bạn cần nhớ là:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 4%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 10%.

Tài khoản Elite có chính sách rút lợi nhuận, mở rộng vốn tượng tự như tài khoản Unlimited.

Dưới đây là bảng so sánh tài khoản Unlimited và Elite với cùng kích thước $100,000.

11 blue guardian so sanh 2 tk

Bằng việc trải qua nhiều vòng thử thách hơn khiến cho tỷ lệ thành công sẽ giảm xuống, bù lại mức phí tham gia của tài khoản 3 Step là rẻ nhất.

Các kích thước tài khoản và mức phí tương ứng bạn xem bảng sau:

9 blue guardian 3 step gia chuan

Lưu ý: Phí sẽ được hoàn lại ở lần thanh toán lợi nhuận lần thứ 4.

Quy trình cấp vốn tài khoản 3 Step.

8 blue guardian 3 step quy trinh cap von 1 ok

a. Giai đoạn đánh giá.

Sẽ có 3 vòng thử thách bạn cần vượt qua trong giai đoạn đánh giá.

Vòng 1

– Mục tiêu lợi nhuận là 6%.

– Hoàn thành 3 ngày giao dịch có lợi nhuận tối thiểu 0.5%

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 4%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 8%.

Vòng 2 

– Mục tiêu lợi nhuận là 6%.

– Hoàn thành 3 ngày giao dịch có lợi nhuận tối thiểu 0.5%

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 4%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 8%.

Vòng 3 

– Mục tiêu lợi nhuận là 6%.

– Hoàn thành 3 ngày giao dịch có lợi nhuận tối thiểu 0.5%

– Thời gian không giới hạn.

– Giới hạn sụt giảm ngày là 4%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 8%.

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản $100,000

Mục tiêu lợi nhuận cả 3 vòng đều là $6,000.

Hoàn thành 3 ngày giao dịch có lợi nhuận tối thiểu là $500 (0.5%), không cần liên tiếp.

Giới hạn sụt giảm ngày là $4,000, cách xác định mức giới hạn sụt giảm ngày tương tự tài khoản Unimited.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $8,000.

$100,000 – $8,000 = $92,000.

Ở mọi thời điểm, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $92,000.

b. Giai đoạn cấp vốn

Cũng như tài khoản cấp vốn Unimited, có 2 quy tắc chính bạn cần nhớ trên tài khoản cấp vốn 3 Step là:

– Giới hạn sụt giảm ngày là 4%.

– Giới hạn sụt giảm tài khoản là 8%.

Bạn nhận được 85% lợi nhuận do mình tạo ra trên tài khoản cấp vốn.

Chính sách rút tiền, mở rộng vốn

Tương tự tài khoản Unimited.

Rapid là tài khoản chỉ có 1 vòng thử thách duy nhất trong giai đoạn đánh giá, điều này giúp bạn sớm nhận được tài khoản cấp vốn.

Nhược điểm của tài khoản này là cách tính giới hạn sụt giảm theo Relative Drawdown, đòi hỏi bạn phải có kỹ năng quản trị rủi ro tốt để tránh bị vi phạm.

Các kích thước tài khoản Rapid và mức phí niêm yết, bạn xem bảng sau:

7 blue guardian rapid gia chuan

Bạn có thể thấy phí tham gia của tài khoản Rapid bằng với tài khoản Unlimited cùng kích thước, chính sách hoàn phí cũng tương tự tài khoản Unlimited.

Quy trình cấp vốn tài khoản Rapid

6 blue guardian rapid quy trinh cap von 1 ok

Ví dụ:

Bạn tham gia tài khoản Rapid $100,000.

Mục tiêu lợi nhuận vòng thử thách duy nhất là $10,000.

Hoàn thành 3 ngày giao dịch có lợi nhuận tối thiểu $500 (0.5%), không cần liên tiếp.

Giới hạn sụt giảm ngày là $4,000, (4% số vốn ban đầu), mức giới hạn sụt giảm ngày được xác định tương tự tài khoản Unlimited.

Giới hạn sụt giảm tài khoản là $6,000 (6% số vốn ban đầu), mức giới hạn sụt giảm tài khoản luôn được xác định theo Balance cao nhất tài khoản từng đạt được và được cố định khi tài khoản có lợi nhuận tối thiểu 6%.

Một vài trường hợp để bạn dễ hình dung:

#1.

Ngày giao dịch thứ nhất, tài khoản có Balance = $100,000

$100,000 – $6,000 = $94,000.

Lúc này, bạn không được phép để Equity tài khoản sụt giảm dưới mức $94,000.

#2.

Ngày giao dịch thứ 2, bạn giao dịch có lợi nhuận $2,000, tài khoản ghi nhận mức Balance cao nhất = $102,000.

$102,000 – $6,000 = $96,000.

Lúc này, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $96,000.

#3.

Ngày giao dịch thứ 3, bạn giao dịch có thêm $4,000 lợi nhuận, tài khoản ghi nhận mức Balance cao nhất = $106,000.

$106,000 – $6,000 = $100,000.

Lúc này, bạn không được phép để Equity của tài khoản sụt giảm dưới mức $100,000. Kể từ đây, mức giới hạn sụt giảm tài khoản sẽ được cố định ở số vốn ban đầu.

Bất kể bạn có tạo ra thêm lợi nhuận ($7,000; $10,000…) mức giới hạn sụt giảm tài khoản vẫn là $100,000.

Trên tài khoản cấp vốn Rapid cũng áp dụng cách tính giới hạn sụt giảm tài khoản như trên.

Do đó, khi bạn đạt được lợi nhuận tối thiểu 6% trên tài khoản cấp vốn, mức giới hạn sụt giảm tài khoản cũng được cố định ở số vốn ban đầu, theo chính sách của Blue Guardian khi rút tiền bạn cần bớt lại 1% lợi nhuận để duy trì tài khoản hoạt động.

Tiếp tục ví dụ trên, sau khi vượt qua giai đoạn đánh giá, bạn nhận được tài khoản cấp vốn $100,000.

Bạn giao dịch có lợi nhuận $6,000, lúc này mức giới hạn sụt giảm tài khoản được có định là $100,000.

Khi bạn thực hiện rút tiền, bạn chỉ được phép rút tối đa $5,000 còn $1,000 (1%) cần phải được giữ lại để duy trì tài khoản hoạt động.

Hay nói cách khác, với tài khoản cấp vốn $100,000, bạn cần duy trì số dư tối thiểu là $101,000 sau mỗi lần rút tiền.

III. Những câu hỏi thường gặp

Điều gì xảy ra khi tôi vượt qua vòng 1 hoặc vòng 2?

Hoàn thành vòng 1: Bạn sẽ nhận được email thông báo đã hoàn thành, sau đó bạn sẽ được tài khoản đánh giá cho vòng 2, bạn không phải thao tác gì.

Hoàn thành vòng 2: Bạn sẽ nhận được email thông báo đã hoàn thành, sau đó bạn cần hoàn tất xác minh KYC và thỏa thuận giao dịch trước khi nhận tài khoản cấp vốn.

Tôi có thể có bao nhiêu tài khoản?

Bạn có thể mua và giao dịch nhiều tài khoản cùng lúc. Blue Guardian cho phép bạn hợp nhất tài khoản cấp vốn tối đa là $400,000.

Số vốn tối đa với mỗi Trader là $400,000.

Điều gì xảy ra nếu tôi vi phạm các quy tắc giao dịch?

Giai đoạn đánh giá: Nếu tài khoản của bạn vi phạm các quy tắc giao dịch, tài khoản sẽ không đủ điều kiện để được cấp vốn.

Giai đoạn cấp vốn: Nếu tài khoản của bạn vi phạm các quy tắc giao dịch, tài khoản sẽ bị đóng và thỏa thuận giao dịch chấm dứt.

Lưu ý: Một số vi phạm không được xác định tự động và sẽ chỉ được xác minh bởi nhóm rủi ro của Blue Guardian.

Công cụ Guardian Protector là gì?

Nếu công cụ này được bật lên, nó sẽ giúp bạn đóng mọi giao dịch để đảm bảo bạn không vi phạm quy tắc giới hạn sụt giảm ngày của tài khoản.

Tôi có thể giữ lệnh qua đêm, qua tuần ?

Bạn được phép giữ lệnh qua đêm, qua tuần.

Tôi có được phép giao dịch tin tức?

Giai đoạn đánh giá

Bạn được phép giao dịch tin tức.

Giai đoạn cấp vốn

Blue Guardian giới hạn giao dịch trước sau 2.5 phút phát hành tin tức quan trọng, các tin tức quan trọng có thư mục màu đỏ ở trang Forex Factory.

10 blue guardian giao dich tin chuan

Tất cả các khoản lợi nhuận kiếm được trong thời gian hạn chế giao dịch sẽ bị xóa, tuy nhiên tài khoản vẫn sẽ hoạt động.

Nhìn chung với chính sách này không có lý do gì để bạn giao dịch tin tức, nếu gặp các khoản lỗ bạn vẫn phải chịu tránh nhiệm.

Tôi có được phép giao dịch Hedging, Martingale?

– Bạn được phép giao dịch Hedging trên cùng 1 tài khoản.

– Bạn được phép giao dịch Martingale.

Tôi có bắt buộc phải đặt cắt lỗ (Stop Loss) không?

Không, đặt cắt lỗ không bắt buộc.

Tôi có thể giao dịch tiền điện tử vào cuối tuần?

Có, bạn có thể giao dịch tiền điện tử vào cuối tuần.

Tôi có thể giao dịch bằng EA?

Bạn được phép giao dịch bằng EA mà bạn thiết lập để phù hợp với chiến lược hoặc phong cách giao dịch của bạn.

Mặc dù, Blue Guardian cho phép bất cứ chiến lược giao dịch hay phong cách giao dịch nào bằng EA.

Tuy nhiên, nếu họ phát hiện một số lượng lớn các nhà giao dịch sử dụng cùng một EA, họ có thể hạn chế EA được giao dịch trên các tài khoản cấp vốn.

Tôi có được phép sao chép giao dịch không?

Có, bạn được phép sao chép giao dịch, cụ thể:

– Sao chép giữa các tài khoản của Blue Guardian, tài khoản thử thách sang tài khoản cấp vốn và ngược lại.

– Sao chép giữa tài khoản của Blue Guardian và tài khoản bên ngoài.

Lưu ý: Tất cả các tài khoản sao chép đều do bạn sở hữu.

Blue Guardia có giới hạn khối lượng giao dịch không?

Không, bạn có thể giao dịch với khối lượng tùy thích.

Blue Guardian cấm cách hình thức giao dịch nào?

Blue Guardian cấm cách hình thức giao dịch theo các cách sau:

 Use of platform or data freezing due to a Demo Server error (tận dụng lỗi máy chủ).

– Use of a delayed data feed (tận dụng độ trễ nguồn cấp dữ liệu).

– Trading on delayed charts (tận dụng độ trễ biểu đồ).

– Tick scalping, high frequency trading, arbitrage bots (giao dịch cao tần, chênh lệch giá).

– Reverse arbitrage (giao dịch nghịch đảo tận dụng chênh lệnh giá)

– Latency arbitrage (giao dịch tận dụng độ trễ giá)

– Hedge arbitrage or any emulators are prohibited (giao dịch phòng hộ… tận dụng chênh lệch giá).

Việc vi phạm các điều khoản hoặc quy định này theo bất cứ cách nào có thể dẫn tới việc chấm dứt tài khoản và sẽ không được hoàn lại tiền.

Ngoài ra, Blue Guardian cũng cấm hành vi giao dịch cờ bạc theo kiểu tất cả hoặc không có gì (all in or nothing).

Thời gian tài khoản không hoạt động là gì?

Bạn cần thực hiện ít nhất 1 giao dịch trong 30 ngày, để duy trì tài khoản hoạt động.

Nếu không tài khoản sẽ bị vi phạm.

Blue Guardian cho phép giao dịch trên nền tảng nào?

Bạn có thể lựa chọn Platform 5, Match Trader hoặc TradeLocker.

Tôi có thể thay đổi nền tảng giao dịch không?

Có, bạn có thể yêu cầu thay đổi nền tảng giao dịch sau khi hoàn thành mỗi giai đoạn.

Tôi có thể giao dịch các sản phẩm nào?

Bạn có thể giao dịch: Tiền tệ (forex), Chỉ số (Indices), Hàng hóa (Commodities), Tiền điện tử (Crypto).

Phí commission với Tiền tệ, Hàng hóa là $5/lot, miễn phí với Chỉ số, Tiền điện tử.

Để kiểm tra mức spread của các sản phẩm giao dịch, bạn có thể đăng nhập tài khoản bằng thông tin dưới đây:

Nền tảng TradeLocker.

  • Login: blueguardianspread@gmail.com
  • Password: j%Purqe58eDz
  • Server: BLUEG
  • Web Link: https://demo.tradelocker.com/

Nền tảng Match Trader.

  • Email: Blueguardianspread@gmail.com
  • Password: a7S)@Tj$4
  • Web Link: https://platform.blueguardian.com/login

Mức đòn bẩy của tài khoản là bao nhiêu?

Tài khoản đánh giá

Tiền tệ là 1:100, Chỉ số là 1:20, Hàng hóa là 1:20, Tiền điện tử 1:2.

Tài khoản cấp vốn.

Tiền tệ là 1:50, Chỉ số là 1:10, Hàng hóa là 1:10, Tiền điện tử 1:2.

Tôi có thể thanh toán phí đăng ký cho Blue Guardian bằng những hình thức nào nào?

Bạn có thể thanh toán bằng:

– Thẻ Credit/Debit (visa,master).

– Tiền tiền tử (Crypto).

IV. Hướng dẫn đăng ký và thanh toán quỹ Blue Guardian

Trước khi đăng ký, bạn hãy đảm bảo đã hiểu đầy đủ các quy tắc của Blue Guardian. Điều đó sẽ giúp bạn hạn chế mắc phải những vi phạm không đáng có.

Để đăng ký tham gia thử thách cấp vốn bạn nhấn vào đây.

Lấy mã giảm giá

Giao diện website hiện lên như sau:

1 blue guardian dang ky 240613 ok

Bạn chọn loại tài khoản, kích thước, nền tảng giao dịch và nhấn “Get Started

2 blue guardian dang ky 240613 ok

Tiếp đó, bạn điền thông tin: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, nhập mã giảm giá, tích chọn đồng ý các điều khoản và nhấn “Place order

3 blue guardian dang ky 240613 ok

Bạn có thể chọn thanh toán bằng thẻ Credit/Debit hoặc Crypto.

Để đơn hàng xử lý nhanh chóng, bạn nên thanh toán bằng thẻ Credit/Debit bằng cách chọn “Credit Card“, sau đó bạn điền thông tin thẻ.

Cuối cùng, bạn nhấn vào “Proceed to pay…” để hoàn tất quá trình thanh toán.

Mọi thông tin đơn hàng sẽ được gửi qua email bạn đăng ký.

Trên đây là toàn bộ thông tin về quỹ Blue Guardian để bạn tham khảo, nếu có bất cứ thắc mắc nào vui lòng để bình luận bên dưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *