Danh mục: Đại học năm nhất

Tâm lý thị trường là gì? Tìm hiểu và phân tích tâm lý thị trường trong giao dịch Forex

1. Tâm lý thị trường ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch Đây là chiến...

Giao dịch Tin tức

  1. Tin tức làm thị trường biến động Nếu bạn giao dịch bằng những...

Carry Trade là gì? Cách giao dịch chênh lệch lãi suất hiệu quả nhất

1. Carry Trade là gì? Khi bạn vay mượn hoặc bán một tài sản với...

Khi nào Carry Trade hiệu quả trong thị trường Forex?

Khi nào Carry Trade hiệu quả? Giao dịch chênh lệch lãi suất hoạt động tốt...

Tiêu chí & rủi ro trong Carry Trade (giao dịch chênh lệch lãi suất)

1. Tiêu chí để tìm kiếm một giao dịch chênh lệch lãi suất Rất đơn...