Danh mục: KHÓA HỌC DTV

Chi tiết nội dung khoá học thực chiến

Giai đoạn 1 (1-2 tuần) Đầu tiên, bạn nên Mở một tài khoản Demo tại...

Phương pháp SMC (Smart Money Concepts) – Phần 1

Phương pháp SMC là gì? Cách xác định cấu trúc thị trường 1. Phương pháp...

Phương pháp SMC (Smart Money Concepts) – Phần 2

Xác Định Vùng Cung Cầu và Order Block Trong phần 1 ở bài viết trước,...

Phương pháp SMC (Smart Money Concepts) – Phần 3

Xác định vùng thanh khoản của tổ chức lớn Ở phần trước chúng ta đã...

Phương pháp SMC (Smart Money Concepts) – Phần 4

Sự mất cân bằng (Imbalance) và khoảng trống thanh khoản (Fair Value Gap) Ở phần...

Phương pháp SMC (Smart Money Concepts) – Phần 5

Phân tích đa khung thời gian trong SMC Trong phần nội dung tiếp theo của...