Danh mục: Khóa học trung cấp

Phân kỳ là gì? Cách giao dịch khi phân kỳ xuất hiện

Phân kỳ là một tín hiệu thường xuất hiện trên các chỉ báo động lượng...

Chú ý khi giao dịch phân kỳ

1/Cách tránh vào lệnh quá sớm khi giao dịch với phân kỳ Việc sử dụng...

Trading Breakouts and Fakeouts

Giao dịch Phá Vỡ là gì và làm thế nào có thể hưởng lợi từ...

Phân tích cơ bản trong forex

Phân tích cơ bản trong thị trường Forex là cách đánh giá thị trường Forex...

Tìm hiểu về phương pháp phân tích cơ bản trong forex

Phân tích cơ bản trong Forex là một loại phân tích thị trường liên quan...

Phân tích cơ bản giao dịch forex như thế nào

Phân tích cơ bản là một trong nhiều phương pháp phân tích được sử dụng...

Chi tiết về phân tích cơ bản trong forex

Khi bạn nghe người khác đề cập đến phân tích cơ bản (PTCB), điều thực...

Giao dịch các cặp tiền chéo trong forex

1. Cặp tiền chéo là gì? Trước đây, nếu muốn trao đổi tiền, đầu tiên...

Phân tích đa khung thời gian

1. Phân tích đa khung thời gian là gì? Phân tích đa khung thời gian (Multi-timeframe...

Indicator là gì? Các chỉ báo kỹ thuật quan trọng nhất

Chỉ báo hiển thị trên biểu đồ dưới nhiều hình thức. Có những lúc bạn...